Uponorin ratkaisut eri rakennuskohteisiin

Bygningsløsninger

Hygiene, komfort og energieffektivitet i alle bygg

Alle bygninger har forskjellig planløsning, utforming og bruk. Uponors løsninger for energistyring, oppvarming, VVS og klimaanlegg er like forskjellige som bygningene.

Eneboligboere vil ha behagelige boforhold og sikker drikkevannsforsyning. Beboere i flermannsboliger og hotelleiere vil ha energieffektiv byggteknologi av høy kvalitet og vedlikeholdskostnader som er så lave som mulig.

Mange tilbringer mesteparten av dagen i kontorbygg. Behagelig romtemperatur er en viktig faktor for å kunne jobbe effektivt. Uponor vet hvor viktig løsninger for oppvarming og kjøling er i denne sammenhengen.

Oppvarming, kjøling og tappevannforsyning til sportsanlegg og industribygg har lenge vært regnet som svært energikrevende og dyrt. Innenfor områder som klimateknologi og varmeløsninger har Uponor utviklet løsninger for bruk av fornybar energi eller spillvarme fra industriproduksjonsprosesser for å kutte kostnadene.

 

Uponor bygningsløsninger for eneboliger og villa

Behagelige boforhold i eneboliger

 • Uponors bygginstallasjoner er egnet til både nybygg og renovasjonsprosjekter
 • Jevn temperaturfordeling i hele rommet
 • Lavere energibehov takket være effektivt teknisk utstyr i bygningen.
 • Velegnet for fornybare energikilder
 • De nyeste løsningene for tappevannsdistribusjon garanterer god hygiene
Les mer om løsninger for eneboliger

Løsninger for flermannsboliger – pålitelighet og effektivitet

 • Effektiv bygginstallasjon er en langsiktig investering
 • Bærekraftige, energieffektive løsninger
 • Hygienisk tappevannsdistribusjon
 • Riktig energistyring kan redusere primærenergibehovet med 25 prosent
 • Byggtekniske løsninger som er egnet til både nybygg og renoveringsprosjekter
Les mer om løsninger i flermannsboliger
Uponor bygningsløsninger for flermannsbolig
Uponor bygningsløsninger for kontorbygg

Bærekraftig teknologi for kontorbygg

 • Investeringer i forsyningsteknologi er nøkkelen til et produktivt arbeidsmiljø
 • Optimal forsyningsteknologi gjør bygningene mer attraktive, noe som igjen øker eiendommens verdi
 • Løsninger for gulvvarme/kjøling bruker overflatene i bygningskonstruksjonen
 • Minimum energiforbruk og optimal komfort med Uponors systemer for varmedistribusjon
Mer om løsninger for kontorbygg

Effektive energikonsepter og klimastyringsteknologi for industrianlegg

 • Gulvvarme- og kjøleløsninger er energieffektive
 • Konstant temperatur og relativ luftfuktighet i hele anlegget
 • Høy effektivitet og ekstremt lave vedlikeholds- og servicekostnader takket være effektive byggtekniske løsninger
 • Fleksibel bruk takket være individuelt teknisk utstyr i bygningen
 • Planlegging av teknisk utstyr fra én enkelt kilde
Mer om løsninger for industribygg
Uponor bygningsløsninger for industribygg
Uponor hotel

Hotellgjester kan regulere inneklimaet i sine egne rom

 • Mulig å imøtekomme behovene til ulike gjester
 • Drikkevannsystemer oppfyller de strengeste hygienestandardene til enhver tid
 • Kjøling og oppvarming kan reguleres individuelt i hvert rom døgnet rundt
 • Avansert og moderne teknologi for kjøling, oppvarming og VVS
Mer om løsninger for hotell

Effektivt bygningsutstyr for sports- og fritidsanlegg

 • Tåler alle typer belastning og utgjør ingen fallfare
 • Lave installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader
 • DIN Certo-sertifisering for alle systemer og gulvkonstruksjoner
 • Kan kombineres med fornybare energikilder
Mer om løsninger for sportsanlegg
Uponor Sportsanlegg