Uponor - ratkaisut kerrostaloihin

Oppvarming og andre bygningsløsninger for flermannsboliger

Flermannsboliger

Moderne flermannsboliger for urban bokomfort

Folketallet på jorden stiger hele tiden, og det kommer til å bli stadig flere megabyer med flere millioner innbyggere. Det fører til at etterspørselen etter boareal øker. Den stadig økende knappheten på ressurser fører også til store endringer i måten vi lever på. Andre trender, som den digitale revolusjonen og en stadig eldre befolkning, byr på nye utfordringer for bolig- og kontorbygg. I fremtiden vil bymiljøet i enda større grad preges av flermannsboliger. Eneboliger kommer til å bli mindre viktig i disse miljøene. Med våre systemer for hygienisk tappevannsdistribusjon og kjøling og oppvarming bidrar Uponor til bedre livskvalitet.

Animasjon: Uponors løsninger i flermannsboliger

Bli kjent med Uponors produktutvalg. I denne videoanimasjonen kan du se hvor du kan installere produktene i flermannsboliger og bruke dem på en energieffektiv måte. Vi gjør oppmerksom på at tilbudet av type bygningsløsninger varierer fra land til land.

uponor heating and cooling underfloor heating

Vannbåren varme og kjøling

 • Usynlige, energieffektive og bærekraftige løsninger, for eksempel ved hjelp av kondenspanner og solenergi
 • Høy grad av komfort i flermannsboliger
 • Høy pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader
 • 10 års garanti
 • Velegnet til bruk med fornybar energi, særlig i kombinasjon med en varmepumpe.
 • I flermannsboliger kan varmesystemene enkelt integreres i byggeprosessen.
Mer om vannbåren gulvvarme

Optimal drikkevannshygiene

 • Konsepter for hygienisk tappevannsdistribusjon
 • Komplette løsninger for flermannsboliger fra én leverandør
 • Korrosjonsfrie systemer til moderne flermannsboliger
 • Rask og enkel installasjon
 • Teknisk støtte i alle prosjektfaser
Mer om tappevann
uponor multi family living drinking water delivery
uponor pre insulated pipes

Lokale varmesystemer

 • Individuelle tilkoblinger for vann til oppvarming, drikkevann, kjølevann og spillvann
 • Tilkobling til varmepumpe ved hjelp av preisolerte rørsystemer
 • Tidsbesparende og effektiv installasjon, selv under de mest krevende forhold på installasjonsstedet
 • Praktisk tilkoblingsteknologi som er både holdbar og solid
Mer om kulvert
Arkitekter/designere

Dine fordeler

Det er en rekke ulike krav som må oppfylles når man planlegger flermannsboliger. Dette gjelder for både nybygg og renoveringsprosjekter. Et omfattende regelverk for energieffektivitet, hygiene og tilgjengelighet eller den siste utgaven av drikkevannsforskriften må oppfylles. Uponor bistår deg gjennom hele livssyklusen for bygningen, fra prosjektering til ferdigstillelse, bruk og vedlikehold. Hos Uponor får du den beste oppvarmingsløsningen for de planlagte flermannsboligene.

Fakta

 • Større frihet i den fysiske planleggingen
 • Miljøvennlig oppvarming og kjøling
 • Skreddersydde systemer for nybygg og renoveringsprosjekter
 • Komplette systemer fra én enkelt kilde
 • Bærekraftig, problemfri drift
Forhandlere og priser
Byggeier

Dine fordeler

Uponors pålitelige og effektive systemer for tappevannsdistribusjon sikrer bærekraftig og problemfri drift av bygningen. Uponors løsninger kan redusere primærenergiforbruket med opptil 25 prosent. Dette bidrar også til å redusere oppvarmingskostnadene for flermannsboliger. Uponor leverer i tillegg nøkkelferdige løsninger og tilbyr 10 års garanti på varmesystemer og tappevannsdistribusjon.

Fakta

 • Lavtemperatursystemer for rimelig oppvarming
 • Velegnet for fornybare energikilder
 • Lave vedlikeholds- og energikostnader
 • Øker verdien på eiendommen, for eksempel gjennom modernisert oppvarmingsløsning
 • Komplette løsninger fra én leverandør
Forhandlere og priser
Spesialisert installatør

Dine fordeler

Uponor har et bredt utvalg med komplette løsninger som oppfyller alle kravene som stilles til flermannsboliger. Uponor hjelper deg med å velge enkeltprodukter, for eksempel riktig oppvarming, og tilbyr støtte under installasjonen på stedet. Takket være innovativ teknologi, er Uponors oppvarmingssystemer for flermannsboliger enkle og raske å installere. Det sparer deg for både tid og penger. Du gjør klokt i å installere et kvalitetsprodukt fra Uponor.

Fakta

 • Dokumentert kvalitet og pålitelighet
 • Komplette løsninger for flermannsboliger fra én leverandør
 • Rask og enkel installasjon
 • Service og support fra Uponor
 • DVGW-sertifisert sikkerhet [den tyske foreningen for gass- og vannbransjen]
Kontakt din salgsrepresentant
Leietakere

Dine fordeler

Uponors systemer for oppvarming og kjøling gir behagelig temperatur i hvert enkelt rom. Takket være de lave tilførselstemperaturene i gulvvarmesystemet, kan energibehovet reduseres med opptil 12 prosent, samtidig som komforten opprettholdes. Dette gir også utslag på oppvarmingsutgiftene. Alle Uponors systemer for tappevannsdistribusjon er hygieniske, trygge og holdbare. Du er sikret rent og friskt drikkevann til deg og familien.

Fakta

 • Optimal komfort med Uponors varmesystemer
 • Med gulvvarme reduseres driftskostnadene med opptil 12 prosent
 • Romregulering
 • Skreddersydde systemer for nybygg og rehabilitering
 • Rent og friskt tappevann hele tiden
 • Ingen legionellafare
Forhandlere og priser