Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Bygningsløsninger

Industribygg

Fremtiden ligger i industrien

I den neste årene kommer moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å knytte sammen industriproduksjon over hele verden. Til dette kreves det smarte og digitale sammenkoblede systemer. Mange kreative krefter arbeider allerede med fremtidige prosjekter for en bærekraftig og energisparende verden. Nettverksfunksjonalitet blir også stadig vanligere i bygninger, noe som gjør det mulig å styre det tekniske utstyret i bygningen på en mer selvstendig måte. Det reagerer automatisk på påvirkninger fra miljøet og preferansene til dem som bor i eller bruker bygget. Med vårt utvalg av innovative produkter og systemer er Uponor godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Vannbåren varme og kjøling

 • Lave investerings- og driftskostnader
 • Pålitelige, velprøvde produkter
 • Best mulig arbeids- og produksjonsmiljø
 • Maksimal fleksibilitet med tanke på plassutnyttelse
Mer om styring av vannbåren varme og kjøling
Uponor bygningsløsninger for industribygg
Uponor bygningsløsninger for industribygg

Effektivt energikonsept for industrihaller

 • Lave investerings- og driftskostnader
 • Pålitelige, velprøvde produkter
 • Best mulig arbeids- og produksjonsmiljø
 • Maksimal fleksibilitet med tanke på plassutnyttelse

 

Rent drikkevann – når som helst

Hygieniske drikkevannsinstallasjoner er ekstremt viktig i bygninger der mange mennesker samles. Det krever at rørnettverket er i perfekt hygienisk stand helt fra tilknytningspunktet til tappepunktet.
Mer om rørsystem for tappevann
uponor office buildings productive work environment
Installatører

Dine fordeler

Uponors innovative systemer dekker hele spekteret av installasjonsteknologi – fra industrigulvvarme til fordelerskap, og fra varmedistribusjon til hygienisk tappevannsdistribusjon. Hver enkelt komponent er velprøvd, har lang levetid og er enkel å installere. Du har selvsagt også tilgang til vårt omfattende utvalg av tjenester. Fra våre salgskonsulenter til Uponor Academy: våre eksperter er tilgjengelige for deg, og tilbyr støtte i alle faser av prosjektet.

Fakta

 • Skreddersydde løsninger for hvert enkelt kundeprosjekt
 • Dokumentert kvalitet og pålitelighet
 • Komplette systemer fra én enkelt kilde
 • Korrosjonsbestandige systemer
 • Rask og enkel installasjon
 • Velegnet for fornybare energikilder
Kontakt din salgsrepresentant
Byggeier

Dine fordeler

For investorer og driftsansvarlige for industri- og logistikkbygg er lønnsomhet et viktig kriterium. Her er det nødvendig å finne løsninger for bygningskonstruksjonen – og da særlig for oppvarming og kjøling – som sikrer lavest mulig energi-, reparasjons- og vedlikeholdskostnader i bruksperioden.

Uponor vet hvilke forhold som kreves til en rekke typer lagervarer: for eksempel matvarer, elektroniske komponenter eller papirprodukter. Våre løsninger sikrer konstant temperatur og fuktighet, og garanterer disse i hele anlegget uten behov for teknisk utstyr. Ytterligere krav kan enkelt implementeres. Du har stor frihet når det gjelder bruk av gulvet i anlegget.
Forhandlere og priser
Arkitekter/designere

Dine fordeler

Ved å benytte Uponors løsninger kan alle som planlegger industribygg sikre redusert energiforbruk. Dette definerer de spesifikke brukskravene som stilles til fornybare energikilder og alternative tiltak for energiforsyning til oppvarming og kjøling.
Når Uponors løsninger for varmedistribusjon i industribygg integreres i betongen, sørger de for at spillvarmen utnyttes. Dette gir en betydelig reduksjon i oppvarmingskostnadene i industribygg.

50 prosent av primærenergien som brukes i produksjonen, omdannes til spillvarme som kan gjenbrukes. Når spillvarmen utnyttes, er det mulig å slippe kostbare tiltak for forbedring av energieffektiviteten på bygningsdeler i klimaskjermen.

Forhandlere og priser

Helsevennlig og produktiv romtemperatur

Våre energibesparende løsninger er ideelle til bruk med fornybare energikilder, og reduserer energiforbruket samt CO2-utslippene. Uponor tilbyr støtte med omfattende tjenester, som innbefatter alt fra prosjektering til idriftsettelse og andre kundetjenester.