Uponorin ratkaisut liikerakentamiseen

Bygningsløsninger

Kontorbygg

Arbeide i kontorbygg

Mange ansatte tilbringer mesteparten av arbeidsdagen sammen med andre i kontorbygg – det være seg på møterommet, på eget kontor eller i åpne kontorlandskap. De ønsker selvsagt å jobbe i et behagelig og produktivt innemiljø. Kontorbyggene gjenspeiler i tillegg alltid bedriftskulturen. De individuelle behovene stiller høye tekniske og designmessige krav til miljøkvaliteten. I moderne kontor- og administrasjonsbygg er målet at medarbeiderne skal ha best mulig forhold slik at de kan utføre jobben på en effektiv måte. Her spiller romforholdene – særlig temperatur og luftfuktighet – en sentral rolle.

uponor office buildings productive work environment

Et produktivt arbeidsmiljø

 • Bruk gulvvarme- og kjølesystemer for å oppnå behagelig romtemperatur
 • Høy komfort og energieffektivitet
 • Ekstremt stille
 • Kan skjules i byggkonstruksjonen

Rent drikkevann – når som helst

Hygieniske drikkevannsinstallasjoner er ekstremt viktig i bygninger der mange mennesker samles. Det krever at rørnettverket er i perfekt hygienisk stand helt fra tilknytningspunktet til tappepunktet.
Mer om innovasjon
uponor office buildings productive work environment
Installatør

Dine fordeler

Uponors innovative systemløsninger dekker hele spekteret av gulvvarme- og kjølesystemvalg, samt installasjonsteknologi for kontor- og næringsbygg. Takket være et stort utvalg av størrelser og bruksmåter, kan de modulbaserte systemene settes sammen til komplette løsninger på en rekke ulike måter. Uponor kan bistå med support i alle faser av prosjektet, fra planlegging til installasjonsveiledning, drift og vedlikehold. Våre interne og eksterne eksperter er tilgjengelige med praktisk støtte og rådgivning.

Fakta

 • Dokumentert kvalitet og pålitelighet
 • Komplette systemer fra én enkelt kilde
 • Rask og enkel installasjon
 • Spesialtilpassede systemer for nybygg og rehabiliteringsprosjekter
Kontakt din salgsrepresentant
Byggeier/investor

Dine fordeler

Vårt system bruker tilgjengelig plass i byggkonstruksjonen i gamle og nye bygg. Der installeres rør for transport av vann til kjøling og oppvarming. Tak, gulv og vegger sikrer produktivt arbeidsmiljø, med lavest mulig energiforbruk og høyest mulig komfort. Uponor og Zent-Frenger Energy Solutions [link] kan bistå med støtte i alle prosjektfaser, dersom det er ønskelig. Takket være forholdsvis lave investerings- og vedlikeholdskostnader blir våre systemer ekstra kostnadseffektive. Det gjør at du kan spare penger i byggeprosessen og i løpet av hele bygningens levetid.

Fakta

 • Spesialtilpassede systemer for nybygg og renovasjonsprosjekter
 • Lavtemperatursystemer
 • Gulvvarme/kjøling
 • Romregulering
 • Rent og friskt drikkevann hele tiden
 • Velegnet for fornybare energikilder
 • Lave vedlikeholds- og energikostnader
Forhandlere og priser
Arkitekter/designere

Dine fordeler

Uponors overflatevarme- og kjølesystemer bygges inn i byggkonstruksjonen slik at de ikke synes. Dermed får du stor grad av arkitektonisk frihet i interiørdesignen. Våre lavtemperatursystemer har lang levetid, og er velegnet til fornybare energikilder. De oppfyller alle krav som mange kommunale og lokale myndigheter i dag stiller i forbindelse med ulike bærekraftsertifikater for kontorbygg. Basert på hver enkel kundes individuelle behov, gir Uponor råd fra planleggingsstadiet og hele veien fram til installasjonen på byggeplassen.

Fakta

 • Større frihet i den fysiske planleggingen
 • Spesialtilpassede systemer for nybygg og renovasjonsprosjekter
 • Bærekraftsertifikat for kontorbygg i henhold til LEED, BREEAM og DGNB.
 • Rask og enkel installasjon
 • Omfattende tjenester under planlegging og gjennomføring
Kontakt Uponor