Tappevannsystem Rør-i-rør

Innovasjon

Håndtere behovet for vann

uponor smatrix aqua hygienic drinking water delivery

Overvåking og reduksjon av vannforbruk

Uponor er nyskapende innen produktutvikling, men også når det gjelder „tingenes internett“. Vår amerikanske samarbeidspartner Belkin International er én av de ledende leverandørene av forbrukerelektronikk, nettverksteknologi og smarthus-teknologi. I partnerprosjektet „Phyn“ kombinerer de to selskapene kompetansen sin. De utvikler systemer for automatisk overvåking av drikkevannforsyningen i bygninger. Målet er å hindre lekkasjer, og dermed redusere vannforbruket. Dette skaper en merverdi som til slutt kommer forbrukerne til gode, i like stor grad som industrien.
Gjennom partnerprosjektet utvider Uponor bruksområdet for produktene sine betydelig. Samtidig øker selskapet sin kompetanse innen drikkevannforsyning og -hygiene. For første gang kobles tingenes internett sammen med intelligent overvåking og kontroll av drikkevannsforsyningen. Dette utgjør en viktig milepæl for smarthus-teknologien.

Tidligvarslingssystem for lekkasjer

Vannverk kan unngå svinn under transport, og dermed spare ressurser og penger. Tidlig varsling av lekkasjer eller brudd på ledninger, reduserer for eksempel skadeomfanget, og dermed også utgiftene til forsikringspremier. Prosjektledere som skal dimensjonere nye drikkevannsystemer, kan få tilgang til digitale data fra systemer som allerede er installert. VVS-leverandører kan tilby kundene sine ytterligere overvåkingstjenester:

More information on Phyn
uponor phyn

Analyser vannkvaliteten i løpet av sekunder

Økonomisk bruk av vannressurser

Vann er en livsbetingelse for mennesker, dyr og planter. Mange mennesker er ikke klare over at vann er en begrenset ressurs på planeten vår. Vann er den viktigste ressursen vår, og vil få økende oppmerksomhet i årene som kommer. I fremtiden kommer derfor kyndig håndtering av vannressursene til å spille en avgjørende rolle for livet på planeten vår. Uponor utvider kontinuerlig sin ekspertise på drikkevann. Sammen med partnerne våre utvikler vi ny teknologi til dette formålet. Overvåking av vannkvalitet og en sammenkobling av tingenes internett med intelligent overvåking og kontroll av drikkevannsforsyningen blir viktig for å trygge fremtiden.