uponor bygningsløsninger for rehabilitering

Innovasjon

Renovering

Derfor kommer Uponors løsninger deg til gode

Spesialisert installatør

Dine fordeler

Uponor tilbyr ulike produkter som er særlig egnet til renovering av bygninger, for eksempel for gulvvarme eller energioptimalisering. Uponor-systemet er klart for bruk umiddelbart etter at det er installert.

Fakta

 • Ekspertråd fra Uponor Service
 • Komplette systemer fra én enkelt kilde
 • Lav totalhøyde
 • Skreddersys til byggherrens behov
Byggeier

Dine fordeler

Noen Uponor-systemer er laget spesielt for renovering. De kombinerer ny bygningsteknologi med spesialkravene som gjelder for vern av kulturminner. Installasjonstiden er kort, og systemene er umiddelbart klare for bruk etter at de er installert. Installatører kan renovere stendervegger på en rask og ryddig måte. Investeringskostnadene er forutsigbare.

Fakta

 • Lav installasjonshøyde
 • Lave installasjonskostnader
 • Systemer som er skreddersydde for renovering
 • Rask og enkel installasjon
Distributører

Dine fordeler

Til renovering av bygg leverer Uponor komplette løsninger for så vel gulvvarme og kjøling, som for drikkevannforsyning. Alle systemer omfatter distribusjons- og kontrollteknologi for ulike typer bygninger, samt tilbehør og verktøy. Uponor kan levere alt du trenger

Fakta

 • Samordnede komplette løsninger
 • Systemer som er skreddersydde for renovering
 • Omfattende tjenester
 • DVGW-sertifisert sikkerhet [den tyske foreningen for gass- og vannbransjen]
Arkitekt/designer

Dine fordeler

Ved planlegging av renoveringstiltak må man i dag ta hensyn til en rekke krav knyttet til bærekraft, komfort, hygiene og energiforbruk. Uponor kan tilby et omfattende utvalg planleggingsmateriell, og støtter dere fra utformingsfasen til den praktiske gjennomføringen på stedet. Dette gjelder både forsyning av drikkevann, og løsninger knyttet til oppvarming og kjøling.

Fakta

 • Større frihet i den fysiske planleggingen
 • Systemer som er skreddersydde for renovering
 • Komplette løsninger fra én leverandør
 • Lav installasjonshøyde
Investorer

Dine fordeler

Uponor produserer pålitelige og effektive gulvvarmesystemer for oppvarming og kjøling, som egner seg for eldre bygninger. De sikrer bærekraftige og problemfrie funksjoner i bygninger, krever lite vedlikehold og gir lave energikostnader. Siden tilførselstemperaturen ligger nærmere den ønskede romtemperaturen enn i systemer med radiatorer, kan energibehovet reduseres med 12 %. Uponors systemer er velegnet for bruk med fornybare energikilder.

Fakta

 • Lavere oppvarmingskostnader
 • Verdiøkning for eiendommen
 • Systemer som er skreddersydde for eldre bygninger
 • Systemer som er skreddersydde for renovering
 • Rask og enkel installasjon

På tide å våkne opp

Mange mennesker blir tiltrukket av den spesielle sjarmen som eldre bygninger har. De er svært ettertraktet som boliger, særlig i byer, så sant de er renovert og satt i stand etter dagens standard. Noe mange ikke vet: Eldre bygninger har et stort potensial for å bli mer bærekraftige. Lavutslippsoppvarming, eller oppvarming som er CO2-nøytral, gir betraktelig bedre energiutnyttelse. Særlig når oppvarmingen monteres i gulv. Gulvvarmesystemer klarer seg med lav tilførselstemperatur, og bidrar dermed til å spare energi. VVS-systemene må vanligvis skiftes helt ut når eldre bygninger renoveres. Rørledninger til drikkevann og avløpsvann må skiftes ut for å oppfylle moderne hygienestandarder.