uponor services

Service, support og app

Kundesenter

Uponor tilbyr mye mer enn bare VVS-produkter og systemer;

Vi tilbyr våre profesjonelle partnere gratis rådgivning og teknisk veiledning i alle faser, fra planleggingsstadiet til installasjonen er ferdig. Med vår kunnskap og erfaring hjelper vi våre kunder med å finne den løsningen som er best både teknisk og økonomisk.

Vi hjelper deg i bransjen – med dimensjonering og installasjonsforslag
Vi hjelper deg med beregning, dimensjonering og spesifikasjon av våre systemer og komponenter. Når du bestiller den foreslåtte installasjonen, hjelper vi deg med tegninger og andre handlinger for våre løsninger.

Materialberegning og tegningsforslag
Våre medarbeidere på teknisk avdeling hjelper deg! Når vi har mottatt all informasjon fra deg, registres ditt prosjekt. Når du har bestemt deg for en løsning for ditt prosjekt, gjør vi tegningen, trykkberegning og detaljert materialspesifikasjon.


Vi hjelper deg i bransjen -med de beste tekniske og økonomiske løsningene
Vi har mer enn 40 års erfaring innen utforming og installasjon av ulike varme- og tappevannsystemer. Vi vil hjelpe deg med å finne frem til  løsninger som er optimale både teknisk og økonomisk for ditt anlegget.

Vi hjelper deg i bransjen – med den nødvendige programvaren
Vi har verktøy for materialberegninger, trykkfall og tegning, hjelpemidler til AutoCAD og MagicCAD.