Software calculation

Tjenester

Teknisk support

Uponor tilbyr mer enn bare VVS-produkter og systemer

Vi hjelper deg i bransjen - med dimensjons- og installasjonsforslag
Vi bistår med råd og teknisk veiledning i alle faser, fra planleggingsstadiet til installasjonen er fullført. Vi hjelper deg med beregning, dimensjonering og spesifikasjon av våre systemer og komponenter. Når du bestiller den foreslåtte installasjonen, hjelper vi deg med tegninger og andre handlinger for våre løsninger.

Vi hjelper deg i bransjen - med de mest teknisk og økonomisk beste løsningene
Hos oss er det mer enn 40 års erfaring i utforming og installasjon av ulike systemer for vann og varme. Basert på vår kunnskap og erfaringer hjelper vi våre kunder med å finne løsninger som er både teknisk og økonomisk det beste for anlegget.

Du som forbruker kan du føle deg trygg på at din installatør har vår ekspertise i ryggen, når du velger våre produkter.