Tilbuds- og prosjekteringsbetingelser

Januar 2018 – Utgave 1

§ 1 - Tilbudsforespørsler.

Korrekt og utfyllende informasjon, er en forutsetning for at vi skal kunne levere et optimalt og rettmessig tilbud til deg som kunde. Det betyr, at vi må få opplyst detaljert informasjon av forutsetningene som gjelder for prosjektet, og at beskrivelsen er tydelig på hvilke kriterier som er gjeldende, samt kontaktinformasjon til utførende installatør/rørlegger.

I motsatt fall, vil vi utarbeide et tilbud basert på vår innehavende kunnskap og våre estimerte forutsetninger. Dette kan medføre misforståelser, og at vårt tilbud ikke er i henhold til kundens forventninger. Derfor noterer Uponor forbehold og forutsetninger inn på tilbudets forside. Det er viktig at du som kunde leser igjennom disse forutsetningene.

Dersom Uponor må utarbeide nytt tilbud, som følge av feil eller mangler i tilsendt informasjon, vil prosjektet bli satt i kø på lik linje som et nytt prosjekt.

Uponor utarbeider ikke leggetegning til tilbudsforespørsler.  

§2 – Tegning- /prosjekteringsforespørsel.      

Vi tegner og prosjekterer ditt gulvvarmeanlegg/ meltawayanlegg kostnadsfritt én gang. Dette forutsetter at det er Uponor produkter som skal benyttes på prosjektet, og at dette er en jobb du som kunde allerede har fått tilslag på som ansvarlig utførende.

Vi tegner og prosjekterer ut i fra de forutsetninger vi mottar sammen med forespørselen. Hvis vi må revidere eller omprosjektere prosjektet, grunnet feil/mangler som ikke skyldes Uponor, vil vi fakturere deg som kunde kr 750,- eks.mva pr. påbegynt time.

§3 - Bruk av prosjekthotell/anbudsportaler  

Dersom du som kunde ønsker at Uponor skal logge seg inn/gå inn for å hente/laste ned dokumenter og tegninger, må det foreligge en liste som henviser til hvilke dokumenter og tegninger som skal benyttes for å gi tilbud eller prosjektere anlegget. Hvis dette ikke er tydelig konkretisert, gjelder §1 og §2