Sjekkliste for gulvvarme

For at vi skal kunne levere et mest mulig optimalt og korrekt tilbud, og prosjektere ditt anlegg ut i fra de faktiske forutsetningene, må vi ha utfyllende informasjon. Utfyllende informasjon gir effektiv saksbehandling, og du vil raskere få svar på din forespørsel!

Derfor har vi laget denne sjekklisten. Den skal hjelpe deg til å gi oss de detaljene vi trenger, slik at tilbudet og/eller tegningen vi leverer tilbake, blir etter ditt ønske.

 • Korrekt og nødvendig kontaktinformasjon til deg som kunde.
 • Korrekt prosjektnavn, stedsnavn og komplett adresse.
 • Referer til prosjektnummeret dersom vi har gitt tilbud eller tegnet dette anlegget tidligere.  
 • Vi må ha dwg eller dxf filer hvis vi skal prosjektere/tegne anlegget.  
 • Opplys hvilken rørdimensjon som skal benyttes.
 • Opplys hvilken løsning og oppbygning som skal benyttes. (Spesifisere for hver etasje, osv.).  
 • Hvilke effekter og temperaturer skal vi forholde oss til.
 • Lengderetning på rørene, med tanke på overgulv (f.eks, parkett, fliser, laminat).
 • Skal det legges gulvvarme under kjøkkenbenk?
 • Er det rom/areal som ikke skal ha gulvvarme?
 • Er det bestemt skapplassering (husk at føringsveier avgir effekt), eller ønsker du at Uponor plasserer skapene basert på erfaring?
 • Er det støpefuger, riss og/eller soneoppdelinger som vi skal ta hensyn til? Hvis ja, må vi få underlag som viser dette.
 • Noter andre viktige opplysninger som påvirker prosjekteringen.  

Tidsfrist:

Når ønsker du prosjektet tilbake? Oppgi ønsket dato. Ved større prosjekt/anlegg er det til stor hjelp om det foreligger en prioriteringsplan som gir oss oversikt over når gitte seksjoner på det enkelte bygg må være ferdig prosjektert, etasjen osv. Så vil vi jobbe/planlegge vår prosjektering ut i fra dette.   

For øvrig gjelder våre tilbuds- og prosjekteringsbetingelser

Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål:
T. 64 95 66 00
M. 
prosjekt.no@uponor.com