Sjekkliste for snøsmeltesystem / meltaway

Januar 2018 – Utgave 1

For at vi skal kunne levere et mest mulig optimalt og korrekt tilbud, og prosjektere ditt anlegg ut i fra de faktiske forutsetningene, må vi ha utfyllende informasjon. Utfyllende informasjon gir effektiv saksbehandling, og du vil raskere få svar på din forespørsel!

Derfor har vi laget denne sjekklisten. Den skal hjelpe deg til å gi oss de detaljene vi trenger, slik at tilbudet og/eller tegningen vi leverer tilbake, blir etter ditt ønske.

  • Korrekt og nødvendig kontaktinformasjon til deg som kunde.
  • Korrekt prosjektnavn, stedsnavn og komplett adresse.
  • Referer til prosjektnummeret dersom vi har gitt tilbud eller tegnet dette anlegget tidligere.  
  • Vi må ha dwg eller dxf filer hvis vi skal prosjektere/tegne anlegget.  
  • Opplys hvilken løsning og oppbygning som skal benyttes.
  • Noter senteravstand på rørene.
  • Hvilke effekter og temperaturer skal vi forholde oss til.
  • Hvilken delta T (∆t) skal man kjøre.
  • Er det støpefuger, riss, soneoppdelinger som vi skal ta hensyn til, hvis ja må vi få underlag som viser dette.
  • Noter andre viktige opplysninger som påvirker prosjekteringen. 

Tidsfrist:

Når ønsker du prosjektet tilbake? Oppgi ønsket dato. Ved større prosjekt/anlegg er det til stor hjelp om det foreligger en prioriteringsplan som gir oss oversikt over når gitte seksjoner på det enkelte bygg må være ferdig prosjektert, etasjen osv. Så vil vi jobbe/planlegge vår prosjektering ut i fra dette.  

For øvrig gjelder våre tilbuds- og prosjekteringsbetingelser

Ved spørsmål ta kontakt: 64 95 66 00 / prosjekt.no@uponor.com