Sjekkliste for

 • Pex/Rør i Rør (tappevann og varmeanlegg)
 • MLC (tappevann og varmeanlegg)
 • Ecoflex/kulvert

Januar 2018 – Utgave 1

For at vi skal kunne levere et mest mulig optimalt og korrekt tilbud, og prosjektere ditt anlegg ut i fra de faktiske forutsetningene, må vi ha utfyllende informasjon. Utfyllende informasjon gir effektiv saksbehandling, og du vil raskere få svar på din forespørsel!

Derfor har vi laget denne sjekklisten. Den skal hjelpe deg til å gi oss de detaljene vi trenger, slik at tilbudet og/eller tegningen vi leverer tilbake, blir etter ditt ønske.

 • Korrekt og nødvendig kontaktinformasjon til deg som kunde.
 • Korrekt prosjektnavn, stedsnavn og komplett adresse.
 • Referer til prosjektnummeret dersom vi har gitt tilbud eller tegnet dette anlegget tidligere.  
 • Har du nok underlag for at Uponor skal kunne lage tilbud eller dimensjonere.
 • Send skisser eller tegninger som er nødvendig for å kunne prise/dimensjonere. 
 • Beskrivelse av rørføringer og føringsveier.
 • Beskrivelse av oppdeling og koblingspunkter.
 • Hvilke vannmengder og temperaturer skal vi forholde oss til.
 • Husk å opplyse om hvilken rørdimensjon som skal benyttes.
 • Hvilke effekter og delta T (∆t) skal vi forholde oss til.
 • Noter andre viktig opplysninger vi trenger for å kunne gi deg det du trenger.

Tidsfrist:

Når ønsker du prosjektet tilbake? Oppgi ønsket dato.

For øvrig gjelder våre tilbuds- og prosjekteringsbetingelser.

Ved spørsmål ta kontakt: 64 95 66 00 / prosjekt.no@uponor.com