Personvernregler for Jobbsøker Register

1. Behandlingsansvarlig

Med henvisning til jobbsøkere som søker en stilling i Uponor AS

Støttumveien 7, 1540 Vestby
Norge
+47 64 95 66 00

Med henvisning til jobbsøkere som søker en stilling i Uponor Infra AS

Støttumveien 7, 1540 Vestby
Norge
+47 64 95 66 00

Selskapene Uponor AS og Uponor Infra AS heretter oppgitt som “Uponor”.

2. Kontaktperson

HR Manager Leif-Johnny Johnsen
Støttumveien 7, 1540 Vestby
Norge
Telefon:+47 64956602 / +47 41476273
Epost: leifjohnny.johnsen@uponor.com

3. Navn på persondata register

Uponor Norge personopplysningsregister for arbeidssøker.

4. Data tilhørighet

Personer som deltar i rekrutteringsprosesser hos Uponor I Norge

5. Formål og juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Formålet med personopplysningsregistret er forvaltningen av Uponor’s rekrutteringsprosesser, inkludert behandling av personopplysninger for jobbsøker. I tilfelle jobbsøkeren har søkt gjennom en webportals tjeneste levert av en tredjepart, vil personvernregler for slike tredjepartsleverandører være gjeldende. Behandlingen beskrevet ovenfor kan omfatte behandling og evaluering av personopplysninger for å fylle ledige stillinger og for å informere søkere om resultatet av rekrutteringsprosessen. Behandlingen kan også omfatte siling av jobbsøkere ved hjelp av automatiserte verktøy (basert på søkeord). Uponor har legitim interesse for å behandle personopplysningene for de ovennevnte formålene. Personopplysninger fra jobbsøkere kan lagres etter utløpet av rekrutteringsprosessen så lenge Uponor trenger det for å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med rekrutteringsprosessen eller i fremtidig rekruttering, men ikke lenger enn 6 mnd.

6. Innhold I Personopplysningsregisteret

I personregisteret kan Uponor behandle spesielt følgende opplysninger:

 • Grunnleggende opplysninger for eksempel: navn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnr, hjemmeadresse, stilling.
 • Kvalifikasjonsdata, for eksempel utdanning, arbeidserfaring, rettigheter og tillatelser, diplomer, sertifikater, CV, søknadsbrev, språkferdigheter.
 • Kompensasjonsdata: lønn
 • Bilde (hvis opplastet av jobbsøkeren)
 • Referanser og grunnleggende informasjon oppgitt referanse om kontaktperson (som navn, tittel, epostadresse, telefonnummer)
 • Lenker til personlige profiler f.eks. i sosiale medier som LinkedIn (hvis opplastet av jobbsøkeren).
 • Videoer tatt opp under eventuelle videointervjuer; og
 • Vurderingsdata: evaluering og kommentarer fra Uponor Groups rekrutteringspersonell.

7. Vanlige kilder til informasjon

Dataene er i hovedsak hentet fra den enkelte jobbsøker hos ham/henne. Etter gjeldende lovgivning kan personopplysninger, i enkelte tilfeller hentes fra andre kilder enn direkte fra jobbsøkeren. Uponor informerer hver registrant om databehandlingen, inkludert eventuelle tredjeparts datakilder og data innhentet fra slike kilder som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Dataene blir registrert i personopplysningsregisteret av søkeren, Uponor Group HR-personell og rekrutteringsansvarlig i rekrutteringsprosessen.

8. Vanlige kilder til informasjon

 Dataene er i hovedsak hentet fra den enkelte jobbsøker hos ham/henne. Etter gjeldende lovgivning kan personopplysninger, i enkelte tilfeller hentes fra andre kilder enn direkte fra jobbsøkeren. Uponor informerer hver registrant om databehandlingen, inkludert eventuelle tredjeparts datakilder og data innhentet fra slike kilder som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Dataene blir registrert i personopplysningsregisteret av søkeren, Uponor Group HR-personell og rekrutteringsansvarlig i rekrutteringsprosessen.

9. Utlevering og overføring av personopplysninger utenfor EU / EØS-området

Uponor kan utlevere og overføre personopplysninger utenfor EU / EØS i samsvar med og underlagt begrensningene i lovgivningen herunder:

 • til selskaper som tilhører Uponor-konsernet i samsvar med en kontrakt som er inngått mellom de relevante Uponor-enhetene, og som omfattes av Europakommisjonens Standard Kontrakts klausuler, som sikrer at tilstrekkelige databeskyttelsesordninger er på plass, samt til autoriserte tredjeparter i den grad de deltar i behandling av personopplysninger for de formål som er angitt i dette personopplysningsregisteret. Personopplysningene kan behandles av en autorisert tredjepart også utenfor EU eller EØS i henhold til kontrakt som er inngått mellom Uponor og en autorisert tredjepart, og som omfattes av Europakommisjonens Standard Kontrakts klausul, som sikrer at tilstrekkelige databeskyttelsesordninger er på plass. Uponor skal forplikte slike tredjeparter til å behandle konfidensielt og tilstrekkelig sikre overførte personopplysninger som er;
 • basert på samtykke eller
 • er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Av tekniske årsaker og av årsaker knyttet til bruken av data, kan personopplysningene lagres på servere av eksterne tjenesteleverandører som kan behandle dataene på vegne av Uponor. Eventuelle overføringer av personopplysninger skal gjøres i samsvar med GDPR “General Data Protection Regulation» (2016/679) og eventuelle gjeldende lovbestemmelser, med endringer.

10. Søkers rettigheter til data informasjon

Med mindre noen begrensninger gjelder, har søker rett til å få tilgang til alle personlige opplysninger Uponor har på ham / henne. Hver søker har også rett til å be om at Uponor korrigerer, sletter eller slutter å bruke feilaktige, unødvendige, ufullstendige eller foreldede personopplysninger. Hver søker kan også trekke tilbake samtykke som han / hun tidligere har oppgitt, og nekte seg all direkte markedsføring. Eventuelle forespørsler skal sendes til kontaktpersonen nevnt i punkt 2 ovenfor. Uponor behandler alle forespørsler så snart som mulig. Hvis man er misfornøyd med vedtaket eller tiltak fra Uponor, har søker rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

11. Prinsipper for å sikre personopplysninger - Tekniske og organisatoriske kontrollrutiner

Uponor skal sikre at nødvendige tekniske og organisatoriske personverntiltak gjennomføres og opprettholdes gjennom sin egen organisasjon. Videre skal Uponor sørge for at enhver overføring eller offentliggjøring av personopplysninger som er beskrevet i dette personopplysningsregisteret til en tredjepart, er underlagt Uponor som har sikret en tilstrekkelig grad av databeskyttelse ved avtaler eller på annen måte påkrevd ved lov.

Tekniske kontrollrutiner:

Fysisk materiale lagres i låste arkiv med begrenset tilgang. Eventuelle IT-systemer er sikret ved hjelp av operativsystemets beskyttelsesprogramvare. Tilgang til systemene krever inntasting av brukernavn og passord, og dataoverføringer skjer via høy krypteringskanaler.

Organisatoriske kontrollrutiner:

 Innad organisasjonen og sine kontrollrutiner og forespørsel av personopplysningene, vil tilgang til IT-systemer inkludert personopplysninger være begrenset til personer som har rett til og tilgang til dem på grunnlag av deres arbeidsoppgaver eller rolle og som er underlagt taushetsplikt med forpliktelser vedrørende personopplysninger.