Uponor bygningsløsninger

Varme- og vannfordeling

Forsyning av varmt tappevann

Preisolerte rørsystemer for transport av varmtvann

Uponor Ecoflex preisolerte rørsystemer er et trygt valg alle steder hvor varmt vann skal transporteres fra én bygning til en annen. Den lagdelte utformingen og korrugerte foringer gir rørelementene fleksibilitet. De fleksible rørene er enkle å installere på bakken. Hindringer og faste elementer passeres enkelt. Det tykke isoleringssjiktet med lukket cellestruktur, reduserer varmetapet til et minimum og krever liten grøftdybde. Varmen transporteres fra én bygning til en annen, og forsvinner ikke i jorden. Dette gjør løsningen svært miljøvennlig. Den korrugerte foringen tåler jordtrykk godt, og beskytter rørelementet mot ekstern belastning. I grønne områder er minimumsdybden 40 cm. Omfattende gravearbeider er ikke nødvendig.

En annen løsning for varmtvannsforsyning er Uponor Ecoflex Quattro med fire rør, som transporterer både oppvarmingsvann og varmt tappevann. To strømningsrør er beregnet på varmt tappevann, de andre to på oppvarmingsvann.
uponor ecoflex warm tap water

Varmtvannsforsyning i et nøtteskall

  • Transport av varmt tappevann, pålitelighet dokumentert gjennom 25 års erfaring
  • Fornettet skum og korrugerte rørforinger gjør materialet fleksibelt
  • Tjenester som dekker alle faser, fra planlegging til opplæring på byggeplassen
  • Reduserte totale prosjektkostnader