Fix rörhållarskena

Golvvärme

Fix - rörhållarskena för ingjutning

Smidig lösning för ingjutning av 12, 17 och 20 mm rör

Uponor Fix Rörhållarskena finns för både 12, 17 och 20 mm rör. Alla kan fästas (t ex spikas) direkt mot plant underlag. Rörhållarskena för 17-20 mm rör finns också i modell med hullingar, vilket gör det möjligt att fästa skenan direkt mot isoleringen.
Fix rörhållarskena installation

Fördelar med Fix rörhållarskena

 • Perfekt vid renovering
 • Skenorna fästs antingen på isolering eller befintligt golv
 • Kostnadseffektivt 
 • Smidigt att installera
 • Lågbyggande (Fix för 12 mm rör)

Är du intresserad av hur Fix rörhållarskena med installeras ovanpå isolering träbjälklag?

Kika gärna på vår video där vi visar grundprincipen för hur golvvärme installeras med Fix rörhållarskena. På vår YouTube kanal finns det även video på Fix rörhållarskena för 12 mm rör som läggs direkt på befintlig betong.

Förslag på konstruktion

Fix 20 rörhållarskena på isolering

Uponor Golvvärme i rörhållarskena med hullingar på isolering ingjutet i betong (17-20 mm rör)

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar som fästs vid isoleringen (min 150 mm vid montering på mark), ingjutna i betong. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med c/c 300 mm mellan rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören. Eventuellt armeringsnät kan läggas ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter gjuts rören in och täcks med minimum 30 mm betong räknat från rörets ovankant (klinkertjockleken kan räknas in i dessa 30 mm).
 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Eventuell armering
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden

Uponor Golvvärme i rörhållarskena ingjutet i avjämningsmassa (12 mm rör)

Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs mot ett befintligt golv. Uponor evalPEX rör 12x2 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm inkl eventuell klinker, perfekt för t ex golvvärme i badrum. 
 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden
 
Fix rörhållarskena

Uponor Golvvärme i rörhållarskena på spånskiva inspacklat i betong

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena som fästs mot ett befintligt golv. Uponor Comfort Pipe rör 12 x 1,7 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm exklusive eventuell klinker. 
 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Spånskiva
 • Golvbjälke
 • Isolering
Fix 20 rörhållarskena på betong

Uponor Golvvärme i rörhållarskena utan hullingar fäst mot betong eller lättbetong ingjutet i sättbruk (17-20 mm rör)

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar som fästs mot betong eller lättbetong, ingjutna i sättbruk. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med c/c 300 mm mellan rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören. Eventuellt armeringsnät kan läggas ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter gjuts rören in och täcks med minimum 30 mm betong räknat från rörets ovankant (klinkertjockleken kan räknas in i dessa 30 mm). 
 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena utan hullingar
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden
797D00E1409A4AC1A00B07F8F0D6093D

Uponor Gulvvarmesystem

Brosjyre

PDF 866.21kB
Spørsmål eller teknisk support?

Uponor - Ota yhteyttä

Uponor VVS hjelper deg

Åpent fra 08:00 - 16:00