Uponor Tignum

Gulvvarme

Tignum - gulvvarmesponplate

Både for trebjelkelag og på eksisterende gulv

Tignum gulvvarmeplate for 17 mm rør legges vanligvis direkte på trebjelkelag, men det er også mulig å legge platene på eksisterende gulv. Fordi gulvvarmesponplatene er et bærende gulv, kan du plassere en 7 mm laminatgulv på toppen og minimere høyden på bygningen.

Fördelar med Tignum golvvärmespånskiva

 • Flexibelt då du kan fräsa vändningarna själv
 • Lågbyggande
 • Perfekt vid renovering
 • Självbärande

Är du intresserad av hur Tignum golvvärmespånkiva installeras på ett öppet träbjälklag?

Kika gärna på vår video där vi visar grundprincipen för hur golvvärme installeras på ett träbjälklag.

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i golvvärmespånskiva på träbjälklag

Värmeslingor monterade i golvvärmespånskiva. I spåren monteras golvvärmeplåtar som fördelar värmen från rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören i plåtarna. Golvvärmeskivan utgör ett bärande underlag. Ovanpå golvvärmespånskivan kan ett laminat- eller parkettgolv monteras direkt, medan plastmatta behöver ett slätare underlag, t ex 10 mm golvspånskiva med spont runt om.

 • Parkett, spånskiva med spont runt om eller laminatgolv minimum 7 mm
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmeplåt
 • Golvvärmespånskiva 22 mm
 • Golvbjälke
 • Isolering

Uponor Golvvärme i golvvärmespånskiva på befintligt golv

Värmeslingor monterade i golvvärmespånskiva. I spåren monteras golvvärmeplåtar som fördelar värmen från rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören i plåtarna. Ovanpå golvvärmespånskivan kan ett laminat- eller parkettgolv monteras direkt, medan plastmatta behöver ett slätare underlag, t ex 10 mm golvspånskiva med spont runt om.

 • Parkett, spånskiva med spont runt om eller laminatgolv minimum 7 mm
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmeplåt
 • Golvvärmespånskiva 22 mm
 • Befintligt golv
797D00E1409A4AC1A00B07F8F0D6093D

Uponor Gulvvarmesystem

Brosjyre

PDF 866.21kB

Spørsmål?

Kontakta oss

Uponor hjelper deg i bransjen

Åpningstider mandag til fredag, 08.00-16.00
T
+47 64 95 66 00
E
vvs.no@uponor.com