Uponor Tignum

Gulvvarme

Tignum - gulvvarmesponplate

Både for trebjelkelag og på eksisterende gulv

Tignum gulvvarmeplate for 17 mm rør legges vanligvis direkte på trebjelkelag, men det er også mulig å legge platene på eksisterende gulv. Fordi gulvvarmesponplatene er et bærende gulv, kan du plassere en 7 mm laminatgulv på toppen og minimere høyden på bygningen.

Fordeler med Tignum gulvvarmesponplate

 • Fleksibelt slik at du kan frese vendingene selv
 • Lavtbyggende
 • Perfekt ved renovering
 • Selvbærende

Er du interessert i hvordan Tignum gulvvarmesponplate installeres på et åpent trebjelklag?

Se gjerne på vår video hvor vi viser grunnprinsipet for hvordan gulvvarme installeres på et trebjelkelag.

Forslag på konstruksjon

Uponor Gulvvarme i gulvvarmesponplate på trebjelkelag

Varmesløyfer monteres i gulvvarmesponplate. I sporene monteres gulvvarmeplater som fordeler varmen fra rørene. Uponor Comfort Pipe PLUS rør17 x 2,0 mm monteres med c/c 200 mm mellom rørene i platene. Gulvvarmeplaten utgjør et bærende underlag. Oppå gulvvarmesponplaten kan et laminat- eller parkettgulv monteres direkte, mens plastmatten behøver et rettere underlag, f eks 10 mm gulvsponplate med spor rundt.

 • Parkett, sponplate med spor rundt eller laminatgulv minimum 7 mm
 • Eventuell fuktsperre(følg gulvprodusentens anbefalinger)
 • Gulvvarmerør
 • Gulvvarmeplate
 • Golvvarmesponplate 22 mm
 • Gulvbjelke
 • Isolering

Uponor Gulvvarme i gulvvarmesponplate på eksisterende gulv

Varmesløyfer montert i gulvvarmesponplate. I sporene monteres gulvvarmeplater som fordeler varmen fra rørene. Uponor Comfort Pipe PLUS rør 17 x 2,0 mm monteres med c/c 200 mm mellom rørene i platene. Oppå gulvvarmesponplaten kan et laminat- eller parkettgulv monteres direkte, mens plastmatten behøver et rettere underlag, f eks 10 mm gulvsponplate med spor rundt.

 • Parkett, sponplate med spor rundt om eller laminatgulv minimum 7 mm
 • Eventuell fuktsperre(gølf gulvprodusentens anbefalinger)
 • Gulvvarmerør
 • Gulvvarmeplate
 • Gulvvarmesponplate 22 mm
 • Eksisterende gulv
797D00E1409A4AC1A00B07F8F0D6093D

Uponor Gulvvarmesystem

Brosjyre

PDF 866.21kB

Spørsmål eller teknisk support?