Uponor PEX Pipe Blue

Samme enestående produktegenskaper som våre konvensjonelle rør

Verdens første biobaserte PEX-rør

Uponor biobasete PEX rør gir byggeprosjekter muligheten til å bli mer bærekraftige i fremtiden

 New products  

PEX Pipe Blue har samme produktegenskaper som konvensjonelle PEX rør

Da Uponor introduserte PEX-rør til verdensmarkedet i 1972, satte selskapet en ny standard med sine revolusjonerende plastrør. Siden den gang har Uponor kontinuerlig forbedret produktet og tilhørende prosesser. Nå lanserer Uponor en ny disruptiv teknologi: verdens første biobaserte PEX rør. Den nye produktlinjen PEX Pipe Blue er en del av Uponor's forpliktelse til fornybare råvarer, og vil gjøre det mulig for byggeprosjekter å bli mer bærekraftige i fremtiden.

 

Fra februar 2022 vil Uponor begynne å produsere biobaserte PEX-rør med et redusert karbonavtrykk på opptil 88 prosent sammenlignet med produkter på markedet. Rørene har  ISCC-sertifisert råstoff, samme produktegenskaper som konvensjonelle PEX-rør og vil støtte kundene i å ta miljøvennlige valg.


Produktets karbonavtrykk redusert med 88 prosent

Det betydelig lave karbonavtrykk til nye PEX Pipe Blue sammenlignet med standard PEX-rør på markedet er basert på to hovedutviklinger: Utnyttelsen av plastråvarer basert på fornybare ressurser, og Uponors raske og målbevisste overgang til 100 prosent fornybar elektrisitet i industrien.
 
Disse tiltakene resulterer i et redusert karbonavtrykk av PEX Pipe Blue i produksjonsstadiet på opptil 88 prosent sammenlignet med standard PEX produkter. Dette estimatet er basert på Uponor’s interne beregninger i henhold til den europeiske miljøproduktdeklarasjonsstandarden EN 15804. Karbonfotavtrykkets påvirkning vil bli gjennomgått etter hvert som miljøprodukterklæringene (EPDs) for PEX Blue produkter er publisert.

 

Applikasjon områder:

Tilsvarende som for konvensjoneller Uponor PEX rør:

 • Tappevannstilkoblinger
 • Gulvvarme
 • Radiatorkoblinger
 • Ideell for nybygg og renovering

Spesifikasjonsdetailjer

Vil være tilgjengelig som

 • Uponor Comfort Pipe PLUS Blue
 • Uponor Aqua Pipe Blue
 • Uponor Combi Pipe Blue

 

Fordeler med PEX Pipe Blue

Fordeler

Fordeler med nye Uponor PEX Pipe Blue

 • Samme produktegenskaper som for konvensjonelle Uponor PEX pipes
 • 100% kompatibelt med eksisterende Uponor Q&E koblinger, tilbehørog verktøy

 • 88 prosent reduksjon i produktfasens karbonavtrykk for PEX Pipe Blue sammenlignet med standard PEX produkter på markedet:
 • Estimate er basert på Uponor’s interne beregninger i henhold til europeisk miljøvaredeklerasjonsstandarden EN15804
 • Hele forsyningskjeden av PEX Pipe Blue produkter er sertifisert av International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), en uavhengig organisasjon som sikrer sporbarhet og åpenhet gjennom hele leverandør- og produksjonskjeder

 

ISCC Plus sertifikat

Transparens gjennom verdikjeden ISCC sertifisering

595EE0A801F64396B4E08990CCE3C670

ISCC Plus sertifikat

For hele forsyningskjeden av Uponor PEX Pipe Blue-produkter

Hele forsyningskjeden til PEX Pipe Blue produktene er sertifisert gjennom International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), en uavhengig organisasjon som sikrer sporbarhet og åpenhet gjennom hele forsynings- og produksjonskjeder


Den fornybare råvareforsyningen er basert på den såkalte massebalansetilnærmingen. Dette betyr at for hvert tonn ISCC-sertifisert fornybar råvare som settes i produksjon, kan tilsvarende mengde PEX-rør  kreves som ISCC-sertifisert. Bruken av ISCC-sertifisert biobasert materiale bidrar til å erstatte nye fossile ressurser med fornybare råvarer. For å sikre at alle ISCC-krav oppfylles, revideres Uponor's ISCC-sertifikat årlig av en uavhengig tredjepart.

PDF 130.83kB
Hvis du ikke ser innholdet nedenfor, godtok du sannsynligvis ikke våre markedsføringsrelaterte informasjonskapsler. Du kan endre informasjonskapselinnstillingene når som helst ved å klikke på fanen i bunnteksten.