Samling vha af Q&E samleteknik

Tappevannsdistribusjon

Rørsystem PEX

Rør-i-rør-system PEX for tappevann og varme 

Produktutvalget i PEX-rørsystemet er allsidig. Alle komponenter er utviklet for å fungere sammen som ett helhetlig system. Sentrum av Uponor Rør-I-Rørsystemet er et vanntett fordelerskap. Fordelerskapet er distribusjonssentral for vanntilførsel via PEX-rør-i-rør, til alle tappestedene. Rør-i-rør installeres normalt skjult i konstruksjonen (i veggen) fra fordelerskapet til tappestedet. 

Rørene trekkes skjøtefritt fra fordelerskapet til tappestedet. Tette tilknytninger, av både det indre og det ytre røret, mot fordelerskapet og tappestedet, samt fuktighetssensor og/eller dreneringsrør gjør systemet lekkasjesikkert.

tappevannskap

Tappevann- og radiatorrørsystem PEX (rør-i-rør)

  1. Vannskadesikkert fordelerskap med åpningshull for rør-i-rør.
  2. Skapmuffer sikrer en vanntett innføring av rørene til fordelerskapet.
  3. Et dreneringsrør fører mulig lekkasjevann til rom med sluk, hvor en skade vil oppdages raskt. 
  4. Rørføringer for kaldt- og varmtvann med PEX-rør i varerør.
  5. PEX-rør i Varerør, Rør-I-Rør.
  6. Tilkobling av PEX-rør mot tappevannfordeler.
  7. Tett rørføring mot veggboks.
  8. Veggboksen sikrer vanntett fremføring mellom rør og armatur.

PEX-rør til oppvarming

Uponor radiatorrørsystem bruker Uponor Radi Pipe og Combi Pipe rør. Disse rørene har diffusjonssperre. Systemet inneholder alle komponenter som kreves for installasjon av radiatorrørsystem: rør, fordelere, koblinger etc.

Preisolerte rør av type Uponor Combi Pipe i isolert varerør kan brukes til radiatorsløyfene og tilførselsledninger.