Uponor Kulvertsystem

  • Preinsulated pipes3

Fra A til B uten å miste ˚C

Moderne løsninger for oppvarming og vannforsyning må oppfylle strenge krav til sikkerhet, pålitelighet, holdbarhet og effektivitet. Uponor tilbyr kulvert for både oppvarming, varmtvann og kjøling. Ecoflex-rør kan brukes til ulike formål, for eksempel sekundærvarme, mellom husene, i biobrensel eller biogassanlegg samt i kjøling. Kulvertsystemet kan benyttes i ulike bygningstyper, f. eks, industribygg, hytteområder, boligområder og mellom bygninger på gårder. Kulvertsystemet har profesjonelle løsninger og med lengder opp til 200 meter, blir antall koblinger minimert og kulvertrørene rulles fra haspel direkte ned i grøften. Siden rørene er lette og fleksible, kan de legges skjøtefritt rundt hindringer og hjørner.

Ecoflexrørene består av ett eller flere isolerte mediarør av Uponor-PEX eller Uponor EvalPEX, avhengig av bruksområde. Isoleringen er av fornettet polyeten-skum, og mantelrøret/varerøret av korrugert høydensietpolyeten. Kulvertsystemet inneholder et bredt sortiment av koblinger, skjøtemuffer og brønner. Installasjonen krever ingen spesialverktøy. Kun sag og kniv for kapping av røret. Hele kulverten kan energigjenvinnes.

Heat distribution benefits

Det ultimate kulvertrøret

  • Løsninger for distribusjon varme, vann og kjøling
  • Sikre, pålitelige og robuste løsninger
  • Utmerket fleksibilitet gjør installasjonen rask og effektiv
  • Ingen spesialverktøy er nødvendig
  • Opp til 200 meter i lengde, uten en eneste skjøt!
  • Lang levetid

Kulvertløsninger

Uponor Ecoflex Aqua for tappevann
Uponor Ecoflex Thermo for varmesystem
Uponor Ecoflex Quattro for både varme og tappevann
warm aqua acc

Uponor Ecoflex Aqua - den fleksible favoritten for tappevannvanndistribusjon; rask, sikker og kostnadseffektiv kulvert-installasjon. Finnes i to varianter med hhv. ett eller to rør. Les mer om kulvert for tappevann ved å klikke på linken.

Kulvert for tappevann

Uponor Ecoflex Thermo, kulvert for varmesystem. Leveres i to typer med hhv. ett eller to rør. Klikk på linken for å lese mer om kulvert for varme.

Kulvert for varme
heatdistr quattro acc

Uponor Ecoflex Quattro har fire rør i samme mantel: varme tur og retur, samt varmtvann forsyning og varmtvannsirkulasjon. Ideell løsning for distribusjon mellom bygninger. Linken vil ta deg til kulvert for varmesystemer hvor du kan lese mer om denne løsningen.

Kulvert for varme
Lukk