Uponor Snøsmeltesystem

  • Snö och isfritt i Vasaparken, Västerås
  • Markvärme på Gardermoen, Norge
  • Göteborgsbacken med ytvärme

Et lavtemperatursystem med mange bruksområder

Med Uponors driftssikre og fleksible system kan gågater, parkveier, parkeringsplasser og andre trafikkerte uteområder holdes fri for is og snø, uten personkrevende snørydding. Systemet benyttes for det meste til snøsmelting på gater og arealer der normal snørydding er vanskelig å gjennomføre, men kan også benyttes som grunnvarme i store bygg.

Uponor Snøsmeltesystem gir valgfirhet innen varmekilde

Uponor Snøsmeltesystem er et lavtemperatursystem som er godt tilpasset til dagens ulike energikrav. Uponor leverer et komplett system dimensjonert for hvert enkelt behov. Systemet behøver en vanntemperatur på kun 35°C. Derfor kan mange ulike typer varmekilder benyttes. Fjernvarme, overskuddsvarme fra ulike prosesser og varmepumper er noen av disse. Fra valgfri varmekilde veksler primærmediets varme over til snøsmeltesystemet. En pumpe i rørkretsen sirkulerer varmtvannet. Temperaturgiveren rett under overflaten holder overflatetemperaturen på ønsket nivå. Giveren begrenser temperaturen i sløyfene. Alle rør og koblinger som legges i grunnen eller i gulv er av polyetylen. Det er derfor ingen risiko for korrosjon.

I sand, asfalt, naturlig gress eller støpes inn i betong

Meltaway kan plasseres i de fleste overflater, og installasjonen kan utføres på forskjellige måter. Teknisk support ved Uponor har lang erfaring innen prosjektering av snøsmelteanlegg, og hjelper deg som installatør med planleggingen av prosjektet.

Meltaway

Fordeler ved snøsmelteanlegg

  • Reduserer risikoen for skader forårsaket av isføre
  • Reduserer eller fjerner behovet for salting, strøing eller snørydding
  • Fotballsesongen og andre utendørsidretter kan forlenges vesentlig med snøsmelteanlegg
  • Øker trafikksikkerheten
  • Reduserer rengjøring kostnader og slitasje på lokaler
  • Overskuddsvarme fra industri og returnere fra fjernvarme kan utnyttes
Lukk