Tappevannsystem PPM - neste generasjon Rør-I-Rør PEX-System er her!

 • Tappevann
 • Rør i Rør

Vannskadesikkert Rør-I-Rør-rørsystem for både tappevann og varme

Vannets vei til dusj og oppvaskbenk i hjemmet er ikke selvsagt. Kunsten å skape forutsetningene for vanntransport utvikles kontinuerlig, og systemene er i dag helt innebygde og i prinsipp vedlikeholdsfrie. Løsningen heter Uponor-combiPEX-rør, som er et plastmateriale som transporterer vannet uten å påvirke det. Uponors tappevannsystem installeres dessuten uten skjøter og er utstyrt med et ytre varerør. Dette Rør-I-Rør-systemet egner seg også for varmedistribusjon til f.eks. radiatorer.

Lekkasjeindikator

Dersom uhellet skulle forekomme og et vannrør skades mekanisk, f. eks ved at en spiker treffer røret, kan det ved tradisjonell rørinstallasjon medføre en vannskade. Med Rør-I-Rør-system ledes vannlekkasjen ut av veggen via varerøret, uten å forårsake umiddelbar skade på omgivende konstruksjon.

Installerer du i tillegg Uponor Waterguard Vannstoppsystem stenges automatisk vannet ved en eventuell lekkasje.

Utbyttbarhet

Uponor-PEX-rør behøver ikke skiftes ut, med mindre det oppstår fysisk skade på røret. Men i en skadet vannledning kan røret, takket være rør i varerrør, byttes uten at vegger og gulv må brytes opp. Det skadede røret trekkes ut og erstattes med et nytt vannrør føres enkelt inn i varerøret. Veggplater, fliser eller annen veggbekledning forblir urørt og mediarøret kan byttes uten at tetningsmembranet blir brutt.

Brannklassifisert

Uponor-PEX RiR er typegodkjent for bruk der krav stilles til brannsikkerhet. Gamle vannledninger av metall kan bli så opphetet at nærliggende materiale antennes.

Uponor CombiPEX rør-i-rør (RIR)

Kort om Rør-i-rør PEX

 • Godkjent i over 30 land
 • Tappevannsystemet tåler høye vannhastigheter og alle typer vannkvaliteter
 • Langtidstestet i reelle forhold i over 30 år
 • Sintef-godkjent
 • Oppfyller kravene iflg. Nordtestmetoden NT VVS 129
 • Rør-i-rør (varerør og mediarør) forhindrer vannskader og utskiftbarhet
 • Rask og enkel installasjon med selvdragende Q&E
 • Røret har termisk minne. Et skadet rør kan varmes opp og det gjenoppretter sin opprinnelige form
 • God bøyelighet og lav vekt gjør rørstrekkarbeidet enkelt og smidig
Sintef godkjenning 250 x 100

Sintef - godkjent

PEX-Rør-I-Rør-systemet Uponor Tappevannsystem PPM er Sintef-godkjent

Se Installasjonsfilm

Installasjonsfilm
Viser installasjon av Uponor Fordeler PPSU med Uponor Waterguard Vannstoppsystem i tappevannskap.
Lukk